De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan BeautyCare for U melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag BeautyCare for U  het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag BeautyCare for U de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen